ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ












สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873278
Page Views 1498371
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ
ครู คศ.3

นางสาวบุปผา โชยรัมย์
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข
ครู คศ.3

นายมนัส เข็มรัมย์
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ พรรคฐิน
ครู คศ.3

นางรัชดาภรณ์ เชื้อหงษ์
ครู คศ.3

นางวนัสนันท์ บัวชุม
ครู คศ.2

นางอภิญญา ยงศิริ
ครู คศ.2

นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวจิตอารีย์ วงศ์สมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวสุทิสา ปุยะติ
ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย ทาโม้
ครูผู้ช่วย