ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873290
Page Views 1498383
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุเนตร บอกประโคน
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ สนิทรัมย์
ครู คศ.3

นางปรียา บุตรไธสงค์
ครู คศ.3

นายรังสรรค์ สมศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสมพร เรืองไพศาล
ครู คศ.3

นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์
ครู คศ.3

นางจิตรีวรรณ วุฒิปัญญาอิสกุล
ครู คศ.3

นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศ
ครู คศ.3

นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์
ครู คศ.3

นางรัชนี บอกประโคน
ครู คศ.3

นางสาวรดาการ ปรางสุข
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์
ครู คศ.1

นายอุทัย นาหนองขาม
ครู คศ.1

นายกิตติกุล การะเกศ
ครู คศ.1

นางสาวศศิวิมล เงางาม
ครู คศ.1

นายสุวิศิษฐ์ ดีรบรัมย์
ครูผู้ช่วย