ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873260
Page Views 1498353
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายคมกริช โฉมงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรัษฏากร หลงสอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววารุณี วันทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกานติมา วึกชัยภูมิ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชุติมา มะปะโม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวมณีรัตน์ คูสังข์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววรานุช เพียขันทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายนราวิชญ์ คำกองแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายวรนาถ รัตนาทิวัต
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิมพ์พิชา หิงพุทรา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอนุธิดา แพงคำไหล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสุมิตร กระดานลาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนันทวัน ปฏิพันโค
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายกิตติพงษ์ มิ้งขวัญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปิยวิชญ์ แป้นกลาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัฐพร ดงกระโทก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายพิเชษฐา หลาบนอก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนาตยา พิมวงษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู