ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873272
Page Views 1498365
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววรกานต์ บุญกองชาติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิวิมล ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันดี ประจักร์
ครูอัตราจ้าง

Miss.Wang Qi
ครูอัตราจ้าง

Mr.Prachumchai Butkhun
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ivan James Telford
ครูอัตราจ้าง

Ms.Jerusha Danielle Holder
ครูอัตราจ้าง

Mr.Phirum Thach
ครูอัตราจ้าง

นายวิชชากร เกิดแสงรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธิษา บุญเจียม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสมพร ศรีกระสังข์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นายมานะ กิ่งสีดา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ)

นายสุรศักดิ์ วัชพืช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัฒนาผู้เรียน)

นางสาวพัชรา แยกไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน-บัญชี)

นายณัฏฐากร ชูดวงพรหม
เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน

นางสาวเสาวลักษณ์ ลันไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิชาการ)

นางสาวพันทิวา ชำนาญปืน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นางสาวกฤษณา อินคะเนย์
พนักงานทำความสะอาด

นางดอกไม้ พัดทอง
พนักงานทำความสะอาด