ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873656
Page Views 1499585
พนักงานราชการ

นายวรวิทย์ จีนเกา
พนักงานราชการ

นางธันย์ชนก ศรีกระสังข์
พนักงานราชการ

นายประทวน จงกลาง
พนักงานราชการ

นายประเสริฐ กล่าวรัมย์
พนักงานราชการ

นางสาวแอนนา พิลาภ
พนักงานราชการ

นายชาลี ขาวงาม
พนักงานราชการ

นางกรกฏ ลัทธิ
พนักงานราชการ

นางสาวธนิยา สิทธานนท์
พนักงานราชการ

นายอัครรุต วรปรียากุล
พนักงานราชการ

นายณรงค์ เลิศวงค์เดือน
พนักงานราชการ

นางสาวเกศรา จีนเกา
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐยา วันลักษณ์
พนักงานราชการ