ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873661
Page Views 1499590
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอาคม ผลาเลิศ
ครู คศ.3

นางอรสา สุธีวรนันท์
ครู คศ.3

นางสาวภาสินี สุทธิธรรม
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ เลิศกระโทก
ครู คศ.3

นางณัฐกฤตา ศิริกิจ
ครู คศ.3

นางอาภาพร พระพาตะนันท์
ครู คศ.3

นางสุจีรัตน์ ชำนินอก
ครู คศ.3

นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์
ครู คศ.3

นายสมชาย ชัยวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวเสงี่ยม บุญล้อม
ครู คศ.2

นางสาวคำใต้ รูปโฉม
ครู คศ.2

นางสาวกัญญารัตน์ ขุนนุ้ย
ครู คศ.2

นางสาวอรษา สงงาม
ครู คศ.1

นายสมศักดิ์ ติงสันเทียะ
ครู คศ.1

นางสาวนันธิดา ศรีสุพรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร นริตพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาคริยา แสนโคตร
ครูผู้ช่วย