ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873657
Page Views 1499586
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญหล้า เหล่าจินดา
ครู คศ.3

นางมัณฑนา ฤทธิมงคล
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ แสนจันทร์
ครู คศ.3

นายอิศดล ชำนินอก
ครู คศ.3

นางศรีจันทร์ ภูชุม
ครู คศ.3

นางประทุมทอง สีเกาะ
ครู คศ.3

นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์
ครู คศ.3

นางรัตนาภรณ์ ประภาเวสัง
ครู คศ.2

นายชูชีพ ศรีเมือง
ครู คศ.2

นางสาวยุพิน ช่วยรัมย์
ครู คศ.2

นางเสาวริญญ์ นาหนองขาม
ครู คศ.2

นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน
ครู คศ.1

นางสาวสดใส กองเงินนอก
ครู คศ.1

นางสาวรัชดาพร พลรักษา
ครู คศ.1

นายฆ้องเสฏวุฒิ ธานี
ครูผู้ช่วย

นายนราศักดิ์ เสาว์ยงค์
ครู คศ.1