รับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม2562

26/12/2561

รับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม2562


นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัล มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561