ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873647
Page Views 1499576
ภาพกิจกรรม

25 มิ.ย.58 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 31 รูป / ดู 1586 ครั้ง )
22-23 มิ.ย.58 โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2558
( จำนวน 16 รูป / ดู 1247 ครั้ง )
18-19 มิ.ย.58 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 1460 ครั้ง )
5 มิ.ย.58 กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ประหยัดพลังงาน
( จำนวน 22 รูป / ดู 945 ครั้ง )
6 มี.ค.58 ต้อนรับรองจุไรรัตน์ คำพลงาม
( จำนวน 30 รูป / ดู 1164 ครั้ง )
23 ก.พ.58 สุพรรณิการ์อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 43 รูป / ดู 2364 ครั้ง )
18 ก.พ.58 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 25 รูป / ดู 1026 ครั้ง )
12-14 ก.พ.58 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี,ยุวกาชาด,ผู้บำเพ็ญประโยชน์
( จำนวน 48 รูป / ดู 2675 ครั้ง )
28 ม.ค.58 อบรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
( จำนวน 14 รูป / ดู 460 ครั้ง )
27 ม.ค.58 พิธีสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาดไทย
( จำนวน 26 รูป / ดู 1536 ครั้ง )
22 ม.ค.58 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 36 รูป / ดู 1195 ครั้ง )
16 ม.ค.2558 วันครู ประจำปี 2558
( จำนวน 47 รูป / ดู 1809 ครั้ง )