ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 827541
Page Views 1375228
ภาพกิจกรรม

25-26 ส.ค.57 คาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้
( จำนวน 33 รูป / ดู 2570 ครั้ง )
14 ส.ค.57 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น
( จำนวน 21 รูป / ดู 1371 ครั้ง )
8 ส.ค.57 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินินาถ ประจำปี 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 1466 ครั้ง )
30 ก.ค. - 1 ส.ค.57 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2557
( จำนวน 17 รูป / ดู 2046 ครั้ง )
2-3 ส.ค.57 ค่ายเยาวชนไตรวิถีคนดีของแผ่นดิน
( จำนวน 22 รูป / ดู 1307 ครั้ง )
25 ก.ค..57 ค่ายภาษาอังกฤษ
( จำนวน 22 รูป / ดู 1132 ครั้ง )
17 ก.ค.57 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม
( จำนวน 15 รูป / ดู 982 ครั้ง )
9-12 ก.ค.57 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
( จำนวน 42 รูป / ดู 2222 ครั้ง )
กิจกรรมวันครูกลอน สุนทรภู่รำลึก 2557
( จำนวน 22 รูป / ดู 1821 ครั้ง )
1 ก.ค.57 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย
( จำนวน 28 รูป / ดู 1131 ครั้ง )
26-27 มิ.ย.57 คณะครูศึกษาดูงาน ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ,ร.ร.สวนกุหลาบรังสิต และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
( จำนวน 30 รูป / ดู 1792 ครั้ง )
27 มิ.ย.57 คณะครูจาก ร.ร.นาดูนประชาสรรพ์ และร.ร.มหาชัยพิทยาคาร จ.มหาสารคาม มาศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม
( จำนวน 40 รูป / ดู 2017 ครั้ง )