ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 828281
Page Views 1377820
ภาพกิจกรรม

23 ก.พ.58 สุพรรณิการ์อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 43 รูป / ดู 2249 ครั้ง )
18 ก.พ.58 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 25 รูป / ดู 974 ครั้ง )
12-14 ก.พ.58 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี,ยุวกาชาด,ผู้บำเพ็ญประโยชน์
( จำนวน 48 รูป / ดู 2535 ครั้ง )
28 ม.ค.58 อบรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
( จำนวน 14 รูป / ดู 436 ครั้ง )
27 ม.ค.58 พิธีสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาดไทย
( จำนวน 26 รูป / ดู 1435 ครั้ง )
22 ม.ค.58 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 36 รูป / ดู 1130 ครั้ง )
16 ม.ค.2558 วันครู ประจำปี 2558
( จำนวน 47 รูป / ดู 1684 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 1208 ครั้ง )
20 ธ.ค.57 อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
( จำนวน 23 รูป / ดู 870 ครั้ง )
4 ธ.ค.57 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
( จำนวน 20 รูป / ดู 953 ครั้ง )
25 ต.ค.57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2557
( จำนวน 8 รูป / ดู 285 ครั้ง )
23 ต.ค.57 กิจกรรมวันปิยมหาราช
( จำนวน 8 รูป / ดู 288 ครั้ง )