ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 12/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 872071
Page Views 1496392
ภาพกิจกรรม

12 ต.ค.58 - 4 พ.ย.58 อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เรียนดีอย่างมีความสุข(D-Happy) ม.1-ม.6
( จำนวน 57 รูป / ดู 2815 ครั้ง )
10-11 ตุลาคม 2558 อบรมครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข(D-Happy) ณ หาดทรายทอง จ.จันทบุรี
( จำนวน 53 รูป / ดู 1694 ครั้ง )
20 ส.ค.58 SCIENCE ART LIBRARY AND ASEAN EXHIBITION
( จำนวน 47 รูป / ดู 2221 ครั้ง )
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558
( จำนวน 35 รูป / ดู 1661 ครั้ง )
6-8 ส.ค.58 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 62 รูป / ดู 4059 ครั้ง )
29 ก.ค. 58 ทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
( จำนวน 22 รูป / ดู 958 ครั้ง )
17 ก.ค.58 ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 884 ครั้ง )
1 ก.ค.58 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 944 ครั้ง )
1 ก.ค.58 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 34 รูป / ดู 1397 ครั้ง )
27-28 มิ.ย.58 โครงการเยาวชนคนต้นแบบ
( จำนวน 6 รูป / ดู 413 ครั้ง )
26 มิ.ย.58 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 33 รูป / ดู 1658 ครั้ง )
25 มิ.ย.58 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 11 รูป / ดู 482 ครั้ง )