ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 12/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 872068
Page Views 1496389
ภาพกิจกรรม

13 พ.ค.59 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน
( จำนวน 14 รูป / ดู 222 ครั้ง )
11 พ.ค.59 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 395 ครั้ง )
25 เม.ย.59 นักเรียน ม.4 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 31 รูป / ดู 763 ครั้ง )
4 เม.ย.59 มอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 426 ครั้ง )
30 มี.ค.59 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 16 รูป / ดู 505 ครั้ง )
3 มี.ค.59 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ,ม.6 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 27 รูป / ดู 543 ครั้ง )
12 ก.พ.59 รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการ อกตปน ภาคเรียนที่ 2/2558
( จำนวน 24 รูป / ดู 636 ครั้ง )
10 ก.พ.59 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 23 รูป / ดู 728 ครั้ง )
21-23 ม.ค.59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี.ยุวกาชาด,ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 51 รูป / ดู 2511 ครั้ง )
16 ม.ค.59 พิธีวันครูอำเภอหนองกี่ ประจำปี 2559
( จำนวน 50 รูป / ดู 1155 ครั้ง )
14 ม.ค.59 บำเพ็ญประโชน์ เนื่องในสัปดาห์วันครู 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 775 ครั้ง )
12 ม.ค.59 ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตาบูชาพระคุณครู เนื่องในสัปดาห์วันครู 2559
( จำนวน 26 รูป / ดู 730 ครั้ง )