ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 828280
Page Views 1377819
ภาพกิจกรรม

29 ก.ค. 58 ทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
( จำนวน 22 รูป / ดู 866 ครั้ง )
17 ก.ค.58 ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 829 ครั้ง )
1 ก.ค.58 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 881 ครั้ง )
1 ก.ค.58 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 34 รูป / ดู 1221 ครั้ง )
27-28 มิ.ย.58 โครงการเยาวชนคนต้นแบบ
( จำนวน 6 รูป / ดู 386 ครั้ง )
26 มิ.ย.58 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 33 รูป / ดู 1536 ครั้ง )
25 มิ.ย.58 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 11 รูป / ดู 453 ครั้ง )
25 มิ.ย.58 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 31 รูป / ดู 1441 ครั้ง )
22-23 มิ.ย.58 โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2558
( จำนวน 16 รูป / ดู 1161 ครั้ง )
18-19 มิ.ย.58 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 1323 ครั้ง )
5 มิ.ย.58 กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ประหยัดพลังงาน
( จำนวน 22 รูป / ดู 854 ครั้ง )
6 มี.ค.58 ต้อนรับรองจุไรรัตน์ คำพลงาม
( จำนวน 30 รูป / ดู 1094 ครั้ง )