ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 12/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 872070
Page Views 1496391
ภาพกิจกรรม

23-24 มิ.ย.59 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 950 ครั้ง )
22 มิ.ย.59 กิจกรรมสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 765 ครั้ง )
18 มิ.ย.59 ร่วมกิจกรรมกบจุเนียร์สัญจรปีที่ 8 ณ จังหวัดมหาสารคาม
( จำนวน 22 รูป / ดู 406 ครั้ง )
3 มิ.ย.59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
( จำนวน 6 รูป / ดู 173 ครั้ง )
9 มิ.ย.59 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 295 ครั้ง )
9 มิ.ย.59 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
( จำนวน 58 รูป / ดู 1332 ครั้ง )
8 มิ.ย.59 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนนักเรียน ระดับจังหวัด ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
( จำนวน 33 รูป / ดู 478 ครั้ง )
3-5 มิ.ย.59 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เรียนดีอย่างมีความสุข D-happy ม.1 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 590 ครั้ง )
2 มิ.ย.59 ประชุมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
( จำนวน 9 รูป / ดู 151 ครั้ง )
2 มิ.ย.59 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เรียนดีอย่างมีความสุข D-happy ม.6
( จำนวน 15 รูป / ดู 532 ครั้ง )
27 พ.ค.59 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต
( จำนวน 12 รูป / ดู 238 ครั้ง )
19 พ.ค.59 ทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 479 ครั้ง )