ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873648
Page Views 1499577
ภาพกิจกรรม

27 ต.ค. 59 พิธีถวายอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 16 รูป / ดู 562 ครั้ง )
23 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 139 ครั้ง )
11-12 ต.ค. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
( จำนวน 16 รูป / ดู 235 ครั้ง )
18 ส.ค.59 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
( จำนวน 32 รูป / ดู 946 ครั้ง )
12 ส.ค.59 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
( จำนวน 39 รูป / ดู 604 ครั้ง )
9 ส.ค.59 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
( จำนวน 4 รูป / ดู 126 ครั้ง )
6 ส.ค.59 อบรมครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 12 รูป / ดู 161 ครั้ง )
28-30 ก.ค.59 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 74 รูป / ดู 3749 ครั้ง )
15 ก.ค.2559 รับการประเมินโครงการป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)
( จำนวน 20 รูป / ดู 399 ครั้ง )
12 ก.ค.59 โครงการผู้ว่าฯพาปฏิบัติธรรมประจำวันพระ ณ วัดเย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
( จำนวน 35 รูป / ดู 487 ครั้ง )
1 ก.ค.59 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
( จำนวน 42 รูป / ดู 674 ครั้ง )
25 มิ.ย.59 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 22 รูป / ดู 473 ครั้ง )