ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 827539
Page Views 1375226
ภาพกิจกรรม

9 ส.ค.59 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
( จำนวน 4 รูป / ดู 95 ครั้ง )
6 ส.ค.59 อบรมครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 12 รูป / ดู 127 ครั้ง )
28-30 ก.ค.59 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 74 รูป / ดู 3221 ครั้ง )
15 ก.ค.2559 รับการประเมินโครงการป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)
( จำนวน 20 รูป / ดู 315 ครั้ง )
12 ก.ค.59 โครงการผู้ว่าฯพาปฏิบัติธรรมประจำวันพระ ณ วัดเย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
( จำนวน 35 รูป / ดู 371 ครั้ง )
1 ก.ค.59 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
( จำนวน 42 รูป / ดู 562 ครั้ง )
25 มิ.ย.59 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 22 รูป / ดู 372 ครั้ง )
23-24 มิ.ย.59 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 805 ครั้ง )
22 มิ.ย.59 กิจกรรมสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 675 ครั้ง )
18 มิ.ย.59 ร่วมกิจกรรมกบจุเนียร์สัญจรปีที่ 8 ณ จังหวัดมหาสารคาม
( จำนวน 22 รูป / ดู 331 ครั้ง )
3 มิ.ย.59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
( จำนวน 6 รูป / ดู 147 ครั้ง )
9 มิ.ย.59 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 257 ครั้ง )