ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 12/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 872067
Page Views 1496388
ภาพกิจกรรม

15 ก.พ. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน
( จำนวน 24 รูป / ดู 296 ครั้ง )
9 ก.พ.60 ประชุมเครือข่ายผุ้ปกครองนักเรียน
( จำนวน 13 รูป / ดู 80 ครั้ง )
3 ก.พ.60 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าโรงพยาบาลหนองกี่ 2560
( จำนวน 17 รูป / ดู 243 ครั้ง )
26 ม.ค.60 รับการประเมินคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2/2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 235 ครั้ง )
25 ม.ค.60 รับการประเมินการประกวดต้นแบบสภานักเรียน ระดับสหวิทยาเขตหนองกี่
( จำนวน 21 รูป / ดู 254 ครั้ง )
19-21 ม.ค.60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 42 รูป / ดู 544 ครั้ง )
16 ม.ค.60 วันครูประจำปี 2560
( จำนวน 51 รูป / ดู 466 ครั้ง )
13 ม.ค.60 นิทรรศการศิลปะเพื่อพอเราพอเพียง Art for Dad ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 34 รูป / ดู 419 ครั้ง )
12 ม.ค.60 พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน
( จำนวน 9 รูป / ดู 133 ครั้ง )
11 ม.ค.60 ตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
( จำนวน 14 รูป / ดู 176 ครั้ง )
30 ธ.ค.59 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
( จำนวน 30 รูป / ดู 468 ครั้ง )
27 ธ.ค.59 โครงการบรรพชาอุปสมบท และสวดมนต์ข้ามปี 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 166 ครั้ง )