ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 842364
Page Views 1416338
ภาพกิจกรรม

20 ธ.ค.59 เลี้ยงส่ง นายอุเทน ระวะใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ร.ร.วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
( จำนวน 21 รูป / ดู 120 ครั้ง )
19 ธ.ค.59 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปราณีตย์ มีคม
( จำนวน 19 รูป / ดู 141 ครั้ง )
16 ธ.ค.59 ประชุมดำเนินงานจัดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหนองกี่
( จำนวน 27 รูป / ดู 129 ครั้ง )
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2559 สหวิทยาเขตหนองกี่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 150 ครั้ง )
25 พ.ย.59 พิธีราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
( จำนวน 10 รูป / ดู 126 ครั้ง )
22 พ.ย.59 กิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี
( จำนวน 23 รูป / ดู 422 ครั้ง )
19-20 พ.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 84 ครั้ง )
7 พ.ย.59 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายพัฒณพงษ์ มมประโคนและนางรังสิยา สีจันทา
( จำนวน 24 รูป / ดู 214 ครั้ง )
4 พ.ย.59 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการนายชาตรี อัครสุขบุตร
( จำนวน 22 รูป / ดู 335 ครั้ง )
3 พ.ย.59 เลี้ยงส่ง ผอ.ประชัยและรองจุไรรัตน์ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
( จำนวน 19 รูป / ดู 220 ครั้ง )
27 ต.ค. 59 พิธีถวายอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 16 รูป / ดู 455 ครั้ง )
23 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 101 ครั้ง )