ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 842362
Page Views 1416336
ภาพกิจกรรม

5 มิ.ย.2556 วันสิ่งแวดล้อม(กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
( จำนวน 18 รูป / ดู 1111 ครั้ง )
3-4 มิ.ย.2556 อบรมค่ายเยาชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอุบัติภัยทางถนนในสถานศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 404 ครั้ง )
01 มิ.ย. 2556 ประชุมเขตพบเพื่อนครู 1/2556
( จำนวน 14 รูป / ดู 424 ครั้ง )
31 พ.ค.2556 วันงดสูบบุหรี่โลก
( จำนวน 10 รูป / ดู 405 ครั้ง )
19-20 ม.ค.2556 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 20 รูป / ดู 1052 ครั้ง )
15 ม.ค.2556 รับการนิเทศโครงการ "สร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"
( จำนวน 8 รูป / ดู 388 ครั้ง )
27 ธ.ค.2555 กิจกรรมตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2556
( จำนวน 8 รูป / ดู 396 ครั้ง )
26-28 มิ.ย.2556 ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
( จำนวน 13 รูป / ดู 552 ครั้ง )
26 มิ.ย.2556 วันครูกลอนสุนทรภู่รำลึก
( จำนวน 20 รูป / ดู 1129 ครั้ง )
16-18 มิ.ย.2556 อบรมปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม(วังน้ำเขียว)
( จำนวน 5 รูป / ดู 2270 ครั้ง )
6 มิ.ย.2556 วันไหว้ครู
( จำนวน 26 รูป / ดู 1346 ครั้ง )