ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873649
Page Views 1499578
ภาพกิจกรรม

29 มิ.ย.60 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560
( จำนวน 36 รูป / ดู 116 ครั้ง )
24 มิ.ย.60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2560
( จำนวน 31 รูป / ดู 141 ครั้ง )
17 มิ.ย.60 ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 9
( จำนวน 26 รูป / ดู 66 ครั้ง )
15 มิ.ย.60 รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง ระดับจังหวัด
( จำนวน 47 รูป / ดู 197 ครั้ง )
8 มิ.ย.60 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้ำเงินเหลือง ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 33 รูป / ดู 378 ครั้ง )
8 มิ.ย.60 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 36 รูป / ดู 351 ครั้ง )
6 มิ.ย.60 อบรมพัฒนาสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 23 รูป / ดู 118 ครั้ง )
5 มิ.ย.60 วันสิ่งแวดล้อมโลก ปั่นจักรยานชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ
( จำนวน 37 รูป / ดู 332 ครั้ง )
2 มิ.ย.60 รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง ระดับสหวิทยาเขต
( จำนวน 20 รูป / ดู 87 ครั้ง )
1-2 มิ.ย.60 ค่ายพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21 คิดดี ทำดี มีสุข
( จำนวน 9 รูป / ดู 82 ครั้ง )
31 พ.ค.60 สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 29 รูป / ดู 160 ครั้ง )
30 พ.ค.60 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
( จำนวน 12 รูป / ดู 35 ครั้ง )