ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 844557
Page Views 1420735
ภาพกิจกรรม

10-12 พ.ค.60 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร(ครูบรรจุใหม่,ครูย้ายมาใหม่)
( จำนวน 54 รูป / ดู 137 ครั้ง )
เข้าค่ายคุณธรรม ม.4 / 2560 (รุ่นที่1 24-26 เม.ย.60 , รุ่นที่ 2 1-3 พ.ค.60)
( จำนวน 36 รูป / ดู 187 ครั้ง )
1-3 พ.ค.60 เข้าค่ายคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 58 ครั้ง )
8-9 เม.ย.60 รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 22 รูป / ดู 276 ครั้ง )
1-2 เม.ย.60 ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2560
( จำนวน 33 รูป / ดู 127 ครั้ง )
31 มี.ค.60 พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 40 รูป / ดู 223 ครั้ง )
27-30 มี.ค.60 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 83 ครั้ง )
9-10 มี.ค.60 ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ณ จังหวัดกาญจนบุรี
( จำนวน 46 รูป / ดู 123 ครั้ง )
21 ก.พ.60 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 29 รูป / ดู 208 ครั้ง )
16 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 24 รูป / ดู 134 ครั้ง )
15 ก.พ. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน
( จำนวน 24 รูป / ดู 207 ครั้ง )
9 ก.พ.60 ประชุมเครือข่ายผุ้ปกครองนักเรียน
( จำนวน 13 รูป / ดู 52 ครั้ง )