โรงเรียนหนองกี่พิยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาวูซูและปันจักสีลัต กีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติครั้งที่39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง "เมืองปราสาทสองยุคเกมส์"  วูชู แข่งขันวันที่14-15 พ.ย.60. ปันจักสีลัตแข่งขันวันที่17-19 พ.ย. 60. พิธีเปิด17 พ.ย. 60  โดยท่านนายอำเภอหนองกี่เป็นประธานในพิธี ขอเชิญคณะครู. นักเรียน และบุคลากร. ร่วมชมและเชียร์กีฬา์ ที่หอประชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
Activity
Education News
The Letter from Office of Education
Administrators
Username
Password
Forgot password
รับเรื่องร้องเรียน
Web blog คุณครู
ปฏิทินวิชาการ
Link