ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873281
Page Views 1498374
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

 1. นายไสว  คงนันทะ ตำแหน่ง  ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  28 เมษายน 2518 - 8 กรกฏาม 2526

2. นายชวนันท์  รัชตกุล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  8 กรกฏาม 2526 - 8 ธันวาคม 2530

3. นายบุญช่วย  บุญญะภานุพล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  8 ธันวาคม 2530 - 1 พฤศจิกายน 2533

4. นายวุฒิพงศ์  คงเสนา ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  1 พฤศจิกายน 2533 - 6 พฤศจิกายน 2535

5. นางสุภรณ์  วิจิตร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  9 พฤศจิกายน 2535 - 31 ตุลาคม 2537

6. นายวรศักดิ์  รังสิพิพัฒน์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  10 พฤศจิกายน 2537 - 30 กันยายน 2545

7. นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  12 ธันวาคม 2545 - 6 ธันวาคม 2550

8. นายวิเชียร  เจริญครบุรี ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  21 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2556

9. นายประชัย  พรสง่ากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  9 พฤศจิกายน 2556 - 3 พฤศจิกายน 2559

10. นายชาตรี อัครสุขบุตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  4 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน