ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

     คบเพลิงเปล่งประกายรัศมี  อยู่เหนืออักษรย่อของโรงเรียน  ล้อมรอบด้วยปรัชญาและชื่อของโรงเรียน