ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873258
Page Views 1498351
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                                                                      คำร้อง - ทำนอง    นายบุญโสม   มะริดรัมย์
                                                                      เรียบเรียงเสียงประสาน   ว่าที่  ร.ต.  อุทิพย์   วงศ์สวัสดิ์

                  หนองกี่พิทยาคม                              สถาบันรื่นรมณ์   แหล่งสะสมวิชาการ
       เรานักเรียนพากเพียรเขียนอ่าน                       เคารพครูอาจารย์   ยึดมั่นกตัญญู
                  หนองกี่พิทยาคม  น้ำเงินเหลืองชื่นชม   คอยอบรมให้ก้าวไกล
       ให้ทุกคนรักมั่นร่วมใจ                                   เพื่อเทิดทูนเอาไว้   ซึ่งในสถาบัน
                  เกียรติประวัติเรานั้นเลื่องลือ                ว่าเราคือนักเรียนเพียรศึกษา
        นำความรู้นำวิชาที่เรียนมา                             ร่วมพัฒนา  สามัคคี  มีวินัย
                  เขตแคว้นแดนดินกว้างใหญ่                 อยู่ที่ไหนเราพี่น้องกัน
        สัญลักษณ์ น.พ. ร่วมสร้างสรรค์                     ให้เรารักกันผูกสัมพันธ์อันกลมเกลียว
                  ยามเรียนเราเรียนพากเพียรตั้งหน้า        การกีฬาเราเล่นด้วยใจซื่อตรง
        เพื่อประเทืองเกียรติศักดิ์ให้ดำรง                     สร้างสรรค์สังคมคนชมทั่วไทย
                  โรงเรียนของเราร่มเย็นสง่า                  พัฒนาการศึกษาไทยให้มั่นคง
        เพื่อนำทางส่องสว่างให้ยืนยง                         พวกเราชื่นชมตลอดกาล