ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

1

ชนิดของอินเทอร์เน็ต(1 Fiber),(2 ADSL),
(3 Uninet),(4 IP-Star),(5 แอร์การ์ด 3G-4G)

 Uninet 100 Mb

2

ค่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ (ISP)

 Fiber CAT , Fiber TOT

3

ความเร็วอินเทอร์เน็ตตามแพ็คเกจ

 Fiber CAT 40/5 Mb , Fiber TOT 50/5 Mb