ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

1

รหัสโรงเรียน

31032010

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของโรงเรียน

0994000323107

3

ชื่อโรงเรียน

หนองกี่พิทยาคม

4

ชื่อ สพป/สพม.

สพม.32

5

หมายเลขเขตพื้นที่

 101732

6

ที่อยู่

122 ม.

7

ตำบล

ทุ่งกระตาดพัฒนา

8

อำเภอ

หนองกี่

9

จังหวัด

บุรีรัมย์

10

พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน

 ละติจูด 14.6850753 , ลองติจูด 102.5369952

11

ระดับที่เปิดสอน

ม.1 - ม.6

12

จำนวนผู้บริหาร

5 คน

13

จำนวนข้าราชการครู

 100

14

จำนวนอัตราจ้าง

 8

15

จำนวนบุคลากรอื่นๆ (พนักงานราชการ)

 10

16

จำนวนนักเรียน

 

 

       - แยกตามชั้นปี

 

17

พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน (ไร่)

 50 ไร่  2 งาน   50 ตารางวา

 

      - เป็นพื้นที่สถานศึกษา (ไร่)

 50 ไร่  2 งาน   50 ตารางวา

 

      - เป็นพื้นที่สามารถทำการเกษตร (ไร่)

 -

 

      - มีแหล่งน้ำในโรงเรียน

สระน้ำจำนวน 1 สระ

18

จำนวนห้องเรียน

 60 ห้องเรียน

19

จำนวนอาคารเรียน

 

 

      - จำนวนที่ใช้งานได้

 

 

      - จำนวนที่ใช้งานไม่ได้