ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873269
Page Views 1498362
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

1

รหัสโรงเรียน

31032010

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของโรงเรียน

0994000323107

3

ชื่อโรงเรียน

หนองกี่พิทยาคม

4

ชื่อ สพป/สพม.

สพม.32

5

หมายเลขเขตพื้นที่

 101732

6

ที่อยู่

122 ม.

7

ตำบล

ทุ่งกระตาดพัฒนา

8

อำเภอ

หนองกี่

9

จังหวัด

บุรีรัมย์

10

พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน

 ละติจูด 14.6850753 , ลองติจูด 102.5369952

11

ระดับที่เปิดสอน

ม.1 - ม.6

12

จำนวนผู้บริหาร

5 คน

13

จำนวนข้าราชการครู

 100

14

จำนวนอัตราจ้าง

 8

15

จำนวนบุคลากรอื่นๆ (พนักงานราชการ)

 10

16

จำนวนนักเรียน

 

 

       - แยกตามชั้นปี

 

17

พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน (ไร่)

 50 ไร่  2 งาน   50 ตารางวา

 

      - เป็นพื้นที่สถานศึกษา (ไร่)

 50 ไร่  2 งาน   50 ตารางวา

 

      - เป็นพื้นที่สามารถทำการเกษตร (ไร่)

 -

 

      - มีแหล่งน้ำในโรงเรียน

สระน้ำจำนวน 1 สระ

18

จำนวนห้องเรียน

 60 ห้องเรียน

19

จำนวนอาคารเรียน

 

 

      - จำนวนที่ใช้งานได้

 

 

      - จำนวนที่ใช้งานไม่ได้

 

อ่าน 0 ครั้ง -->