ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873265
Page Views 1498358
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)

ข้อมูลการเข้าร่วม โรงเรียนสุจริต

1

โครงการที่ 1

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนในฝัน

1

โครงการที่ 1

โครงการส่งเสริมทักษะด้าน ICT

2

โครงการที่ 2

โครงการส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์

3

โครงการที่ 3

โครงการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์

 

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสีขาว

1

โครงการที่ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2

โครงการที่ 2

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3

โครงการที่ 3

โครงการสามประสาน  บ้าน  วัด  โรงเรียน

4

โครงการที่ 4

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ

5

โครงการที่ 5

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

6

โครงการที่ 6

โครงการดนตรี  ศิลปะ  กีฬา

7

โครงการที่ 7

โครงการกีฬาสี