ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู

1

ชื่อผู้บริหาร

นายชาตรี  อัครสุขบุตร

2

ประเภท(ผู้บริหาร/ครู)

ผู้บริหาร

3

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

อายุ

 53

5

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

6

สาขาของวุฒิการศึกษา

การบริหารการศึกษา

7

ประสบการณ์บริหาร(ปี)

 

8

ประสบการณ์การสอน (ปี)

 -

9

เบอร์ติดต่อในโรงเรียน

 0 4464 1146

10

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 081-760-2542

11

อีเมล์

chatree@nongki.ac.th

12

Line ID