ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873254
Page Views 1498343
วารสาร ปีการศึกษา 2557
ปกหน้า

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.27 KB
ปกใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.03 KB
หน้า 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.56 KB
หน้า 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
หน้า 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.71 KB
หน้า 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 873.7 KB
หน้า 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
หน้า 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
หน้า 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
หน้า 8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
หน้า 9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.73 MB
หน้า 10
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
หน้า 11
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
หน้า 12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
หน้า 13
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.83 MB
หน้า 14
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB
หน้า 15
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.23 MB
หน้า 16
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
หน้า 17
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
หน้า 18
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
หน้า 19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.12 MB
หน้า 20
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
หน้า 21
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
หน้า 22
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
หน้า 23
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
หน้า 24
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 960.85 KB
หน้า 25
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
หน้า 26
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 919.04 KB
หน้า 27
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 782.75 KB
หน้า 28
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 625.31 KB
หน้า 29
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.08 KB
หน้า 30
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.29 KB
หน้า 31
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.39 KB
หน้า 32
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.6 KB
รองปกหลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ปกหลัง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.44 KB