ผู้บริหาร

นายชาตรี อัครสุขบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลโครงสร้างโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร/ครู
ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ 2 ปี
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (ร.ร.สุจริต, ร.ร.ในฝัน ,ร.ร.สีขาว)
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ ร.ร.(2 ปีล่าสุด)
อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 873249
Page Views 1498332
วารสาร ปีการศึกษา 2556
ปกหน้า

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.11 KB
ปกใน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.01 KB
หน้า1

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
หน้า2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 671.79 KB
หน้า3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 668.97 KB
หน้า4

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.12 MB
หน้า5

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB
หน้า6

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
หน้า7

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.17 MB
หน้า8

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
หน้า9

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.65 MB
หน้า10

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.72 KB
หน้า11

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
หน้า12

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.04 MB
หน้า13

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.22 MB
หน้า14

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB
หน้า15

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.73 MB
หน้า16

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
หน้า17

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
หน้า18

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB
หน้า19

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
หน้า20

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.22 MB
หน้า21

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
หน้า22

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
หน้า23

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.37 MB
หน้า24

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.82 MB
หน้า25

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
หน้า26

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
หน้า27

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB
หน้า28

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
หน้า29

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
หน้า30

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
หน้า31

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
หน้า32

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB
หน้า33

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ปกหลัง

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.14 KB