รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
122 หมู่ 1   ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทรศัพท์ 044-641324


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :