รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปราณี ไชยเทียน (แต้ว)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : supranee_19@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : แคชเชียร์อาวุโส (sernier cashier)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 312 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ม.ค. 2557,21:12 น.   หมายเลขไอพี : 101.51.28.76


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล